Säbysjön

Säbysjön hette tidigare Ålstasjön. Sjön är numera en källsjö till Igelbäcken som mynnar i Edsviken vid Ulriksdal. Sjöns pH-värden varierar med årstiderna mellan c:a 7-8,4. Sjön har bra alkanitet (buffringsförmåga mot försurning). Syrehalten är låg för att vissa år på senvintern vara nästan noll. Detta anses dock normalt för en grund näringsrik sjö. Det beror på att eftersom fosfor finns i riklig mängd så leder det till hög växtproduktion sommartid. På vintern sker nedbrytning av det organiska materialet vilket förbrukar syre. Samtidigt är syretillförseln låg vintertid. Växternas syrgasproduktion avtar med minskat ljus och temperatur. Dessutom förhindrar istäcket syresättning från luften.

Yta 88 ha
Längd 2500 m
Största bredd 400 m
Medeldjup 1,65 m
Största djup 2,3 m
Nivå över havet 17,7 m
Siktdjup Till botten

De vanligaste fiskarterna är abborre, gädda och mört. Det är även gott om ruda och sutare. Minimimått för gädda är 40 cm. Vid angelfiske är 10 angeldon ismeten/pers tillåtet.

Det är endast medlemmar som får fiska på sjön. Fiske är endast tillåtet från is. Det är abborre och gädda som lockar.

Medlemmar i Jakobsbers Sportfiskeklubb får fiska i Säbysjön med ett pimpelspö eller 10 angel/ismetespön.

Sjön har tidigare haft mycket gott om riktigt grov gädda. På klubbutflykter under 80-talet fångades ofta gäddor på 8-12 kilo med angeldon. Det finns en tjuvfiskefångad gädda som rapporterats väga över 16 kilo.

Abborren verkar ofta gå i större stim vilket förklarar att pimpelfisket vissa gånger kan vara strålande för att andra inte ge något alls. Det är inte så lätt att hitta fisken men den abborre som fångas är ofta relativt stor. Det är inte ovanligt med en medelvikt på hektot. Du har även stor chans att fånga abborre på 0,5 - 1 kg.

Under 90-talet har sjön drabbats av svår syrebrist vid två tillfällen och även 2002-03, vilket lett till att fiskbeståndet reducerats kraftigt.

Klubben genomför provfiske tillsammans med Järfälla kommun varje år. Fisket sker från båt med s k översiktsnät.

Extra information