Jakobsbergs Sportfiskeklubb
Box 69
177 22  JÄRFÄLLA
  • Är en ideell förening som bildades 1954, se klubbens logotype
  • Finns i Järfälla kommun, 2,5 mil nordväst om Stockholm
  • Har f n 211030 c:a 400 medlemmar.
  • Är aktiv och ordnar många aktiviteter och Tävlingar
  • Sköter fisketillsyn på våra fiskevatten inom Järfälla kommun
  • Medverkar aktivt i miljöarbete i samarbete med kommunen, bl a genom provfiske och provtagningar.
  • Har två egna klubbåtar med motor belägna i Mälaren, Jakobsbergs båthamn, som medlemmar får låna billigt
  • Medlemmarna får rabatt hos Sundbybergs Sportfiske
  • Har en trevlig klubbtidning NAPPET, som utkommer med ett nr/år.
  • Är ansluten till riksorganisationen, Sportfiskarna.

Extra information