Jakobsbergs Sportfiskeklubb
Box 69
177 22  JÄRFÄLLA
 • Är en ideell förening som bildades 1954, se klubbens logotype
 • Finns i Järfälla kommun, 2,5 mil nordväst om Stockholm
 • Har f n 191030 c:a 360 medlemmar.
 • Är aktiv och ordnar många aktiviteter och Tävlingar
 • Sköter fisketillsyn på våra fiskevatten inom Järfälla kommun
 • Medverkar aktivt i miljöarbete i samarbete med kommunen, bl a genom provfiske och provtagningar.
 • Har två egna klubbåtar med motor belägna i Mälaren, Jakobsbergs båthamn, som medlemmar får låna billigt
 • Medlemmarna får rabatt hos Sundbybergs Sportfiske
 • Har en trevlig klubbtidning NAPPET, som utkommer med två nr/år.
 • Har en juniorsektion som ordnar speciella aktiviteter för ungdomar.
 • Är ansluten till riksorganisationen, Sportfiskarna.

Extra information