Vinnarna i KM i mete blev Arne Hellman av seniorerna, klubbmästare, och Lucas Häverstam av juniorerna med 2720g respektive 260g.

Det var rätt svårfiskat men några fina braxen lyckades vi lura. Bra kämpat av alla!

Extra information