17e Maj - Sundbybergs fiske kommer att hålla extra öppet för klubbmedlemmar 18-20. Gällande regler gäller i butiken, med begränsat antal personer i butiken samtidigt. Med uppvisande av medlemskort får klubbmedlemmar 20% rabatt på ordinarie priser.

12e juni - KM i Mete. Beslut om genomförande kommer att tas efter Folkhälsomyndighetens och Regerings riktlinjer som skall gälla efter den 1a juni har presenterats.

Extra information