Sundbybergs Sporfiske extra öppet för klubbmedlemmar har flyttats fram fem veckor i tiden med en from förhoppning om att det då går att ta in mer än 8 personer i butiken samtidigt.

Ny tid är måndagen den 17e Maj kl 18-20.

Extra information