Den sammanvägda bedömningen av isläget och corona/covid-19 statusen gör att årets KM i pimpel ställs in.

Extra information