Alla aktiviteter som planerats kommer att anpassas till, vid tillfället, gällande Corona-regler/rekommendationer!

Både deltagare och ansvariga ska kunna känna sig trygga med de regler som tillämpas. Det kan hända att aktiviteter ställs in, men förhoppningsvis kan de flesta aktiviteter genomföras efter eventuella justeringar och anpassningar. Kolla hemsidan då förändringar kan ske med kort varsel.

Extra information