Tyvärr måste vi ställa in utflykten till Gysinge den 3e Juni då ingen i styrelsen har möjlighet att hålla i aktiviteten.

Om någon utanför styrelsen vill hålla i aktiviteten så att den kan bli av, kontakta Tor på 070-5534482.

Extra information