KM i Pimpel nu på lördag den 4e mars flyttar till Översjön!

Samling kl 09.00 på Granskogs parkering.

Extra information