Fiskeklubbens hedersmedlem Uno Dahlberg har avlidit, 84 år gammal.
27 mars 1932 – 25 oktober 2016

Uno blev medlem i JSFK 1956. I 36 år, mellan 1972–2008 var han en aktiv medlem med många uppdrag i klubben. Under 32 (1972–2004) av dessa år var han en uppskattad medlem i styrelsen, bland annat som ungdomsledare, vice ordförande, sekreterare och miljömbud. Utanför styrelseuppdragen hade Uno bland annat hand om kontakterna med Jakobsbergs båtsällskap. I många år hade han också hand om utlåningen av klubbåten inom ungdomssektionen.
1992 utsågs Uno till hedersmedlem i klubben efter 20 års troget aktivt ideellt arbete för klubben.
Uno hade ett genuint intresse för miljöfrågor, sjöliv, fiske och ungdomars utveckling.
Uno var med redan på mötet 1971 då ungdomssektionen bildades och var en av de första ungdomsledarna som var med och stöttade klubbens ungdomar under en följd av år.
Vi minns honom som en fantastisk ungdomsledare som tog väl hand om oss ungdomar i klubben.
Det är med en stor saknad och många fina och roliga minnen som jag och många andra minns Uno vår fiskekamrat och mentor.

Gunnar Eriksson

Extra information