Den Nautiska kursen (planerad 17/3) flyttas till måndag den 21/3.
Se vidare under kalendern.

Extra information