KM i Mormyska kommer att äga rum i Görvelnsviken.

Välkomna!

Extra information