Nappet & Medlemskort

Nappet och medlemskort för 2016 postades i början av veckan till alla som betalat medlemsavgiften.

Så nu är det dags att sätta av tid i kalendern för JSFKs aktiviteter fram till sommaren.

Aktivitetskalendern på hemsidan kommer att fyllas på under slutet av veckan.

Extra information