Rapport Fyrväpplingen 2014

Utflykten lockade 20 vuxna och 5 juniorer. Förmiddagen inleddes med mulet, blåsigt och kylslaget väder med
enstaka regnstänk. För att sedan spricka upp till blå himmel och solsken framåt lunch. Det fina vädret höll i sig under eftermiddagen fram till sex-snåret på kvällen då ett regnväder tornade upp sig och de kvarvarande avbröt fisket och packade ihop.

Fisket var generellt trögt och och fisken verkade främst vara på hugget på bortsidan av sjön, även spinnfiske med spinnare och små
skeddrag samt flugfiske med våtflugor och nymfer från båtarna (och i ett fall flytring) rönte vissa framgångar.

Medelvikten på den fångade fiskarna låg en bit under kilot, men några regnbågar på mellan 1-2,5kg landades och så även en fin abborre på
1,3kg.

Södersjöns regnbågar var inte alls på hugget på samma sätt som man varit med om tidigare år.


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Extra information