Är du intresserad av att anordna en aktivitet det närmaste året?
Kom till aktivitetsmötet måndagen den 16:e December.

Mer information om hur du anordnar en aktivitet för klubbens medlemmar hittar du på hemsidan, när du loggat in, under "Medlemsmenyn".

Om du vill anordna en aktivitet under första halvåret är det bra om du meddelar detta innan sista december för att det skall komma med i Nappet.

Plats för mötet: Nyponstugan, se vidare under kalendern.

Extra information