En resa till Södersjön en kall kulen lördag morgon. Sammanlagt deltog 20 medlemmar, varav 6 juniorer.

Det började med minus 3 i Jakobsberg och sluta med plus 11 när vi åkte hem från Södersjön.

Fisket börja lite trögt men sköt fart framåt 10 och höll isig en bra bit in på eftermiddagen. Alla deltagare har inte meddelat sina fångster, men gissningsvis så fick vi upp över 100 fiskar med en vikt mellan 0,8 och 1,5. En delatagare lyckades till och med få upp en fin båge på toppknutet.

Extra information