Några korta ord om årsmötet för er som inte var där.

Verksamhetsrapporten som presenterades för 2012 finns att läsa på hemsidan för den som loggar in som medlem.

För första gången behandlades också en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret, också denna finns att läsa under medlemsmenyn på hemsidan.

Styrelsen fick en ny ledamot, Katarina Nordin, som går in som sekreterare. Vi vill också tacka Christer efter 2 år som ledamot och som nu lämnade styrelsen.

Årets storfiskare, för fiskar inrapportade till hemsidan, blev Bert Myde som har en pokal att hämta.

Årets fisk gick till Pelle Höög för sin gös på 6555 gr. Pelle har också en pokal att hämta.

Som tidigare meddelats kommer antalet fasta (läs: av styrelsen organiserad) aktiviteter att minska under 2013. Styrelsen har tagit på sig att säkerställa fem aktiviteter under året; KM i pimpel, vårutlykt/resa, sommartävling, familjedag och höstutflykt/resa.
 
Nappet kommer endast att utkomma med två nummer under året. Det första så snart som möjligt efter planeringsmötet, som du kan läsa mer om under aktiviteter.
 
Tre motioner hade inkommit till styrelsen i år och behandlades. Mer information i det informationsblad som strax kommer på posten, samt i årsmötesprotokollet. Årsmötesprotokollet läggs upp under medlemsmenyn så snart protokollet justerats.

Extra information