Först lite bakgrund: Flera styrelsemedlemmar har under året meddelat att dom inte haft för avsikt att fortsätta i styrelsen under 2013. För egen del har jag känt att jag inte har tid och ork att fortsätta som ordförande med nuvarande förutsättningar. Under medlemsmötet i Augusti kom inga alternativa lösningar till styrelsesammansättningar fram. Jag sa mig då vara villig att fortsätta som ordförande under ändrade förutsättningar för att klubben skall leva vidare. Mötet i Augusti bestämde att Rolf skulle ringa runt till nuvarande styrelsemedlemmar för att undersöka vilka som kunde tänkar sig att jobba vidare i styrelsen under dessa premisser som jag sammanfattade mycket kort till Rolf efter mötet. Nästan alla styrelsemedlemmar svarade Rolf att dom kan tänka sig att forsätta med dessa nya förutsättningar, några ville dock se ett förslag på en verksamhetsplan innan dom bestämde sig.Jag skrev då ett utkast på en verksamhetsplan som diskuterades och justerades på senaste styrelsemötet.
    
Nu till mötet den 26e September som denna gång samlade knappt 20 deltagare.

Utkastet på verksamhetsplan presenterades och diskuterades. Kortfattat innebär förslaget att styrelsen tar på sig att anordna ett begränsat antal aktiviteter (4-5) under 2013. Klubbens medlemmar kommer att uppmuntras att föreslå och arrangera aktiviteter. Klubbens verksamhet kommer alltså att bero i mycket högre grad på medlemmarnas egna insatser. En justering av den föreslagna verksamhetsplanen önskades.

Efter många frågor och diskussioner om klubbens verksamhet konkluderade mötet i att Lena Wahlberg ställer upp i valberedningen under dessa förutsättningar.
Under förutsättning att årsmötet accepterar den verksamhetsplan som läggs fram och att vi verkligen får ihop en styrelse enligt stadgarna ser det ut som om vi har en klubb även nästa år.
Tack till er som kom på mötet och ett extra tack till Khamit (hoppas detta blev rätt) som bjöd alla deltagare på glass!
Hälsningar
Tor 

Extra information