Välkommen till Jakobsbergs Sportfiskeklubb

Inför 2020 har klubben förhandlat fram ett försäkringspaket liknande det man ofta finner hos idrottsföreningar.
Olycksfallsförsäkringen som nu kommer att ingår i medlemskapet ersätter bland annat medicinsk invaliditet upp till 709 500 kr (15 pbb) samt nödvändiga tandskadekostnader. Detaljerna för försäkringarna kommer att läggas upp på hemsidan när allt är klart.
För att bekosta försäkringarna har medlemsavgiften ökats till 200kr/år (tidigare 175kr). För familj blir det 400kr/år.

Extra information