Välkommen till Jakobsbergs Sportfiskeklubb

Hemsidan behöver uppgraderas till senaste versionen av Joomla, det hemsidesverktyg vi använder för klubbens hemsida. Uppgraderingen behöver göras för att hemsidan inte skall sluta att fungera. Bland annat släpps det nya versioner av PHP, det skriftspråk som används, och webhotellet slutar efter hand att supporta gamla versioner.

Under uppgraderingen kan det hända att hemsidan är nere någon dag. Det kan också hända att viss information och länkar försvinner (i alla fall temporärt) då vissa moduler inte kommer att vara kompatibla med senaste versionen av Joomla.

Extra information