Villkoren för användande av klubbbåt hittar du här: Villkor

Ansökan/avtal fyller du i och skickar till kassören via epost eller vanligt brev.
Ansökan/avtal hittar du här: Avtal/ansökan

Extra information