Kalender

Flat View
Visa årsvy
Månadsvy
Visa månadsvy
Weekly View
Visa veckovy
Daily View
Visa dagens händelser
Search
Sök
Angel / Ismete tävling
Lördag, 22. Januari 2022, 09:00 - 14:00
Kontakt Mikko 073-7015288 eller Tor 070-5534482

Tävling i ismete/angling på Säbysjön

Samling: Första parkeringen påhöger sida vid infarten mot Säby gård (bakom Bauhaus) kl 09.00
Tävlingstid: 10.00 - 14.00 (utgång 30 min innan)
Avgift: 50kr
Antal angeldon/ismetespön per person: Max 5
Pris: Längsta gädda (max 1 pris / person)

Ta med en bra borr, isen är tjock.

Om du har problem med att få tag i betesfisk kan Mikko ev hjälpa till att få upp lite fisk i Översjön. Transport från sjön får man ordna själv.

Extra information