Klubb-båtarna har nu tagits upp och motorerna hängts av.

Extra information