Efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndighet och regering den 1a Juni kommer vi att genomföra KM i Mete enligt plan.

RF-SISU har sammanfattat vad som gäller för idrotten här: 

https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2021/lattnaderfranidrottendettagallerfran1juni

Närmare information finns i kalendern till höger. Samling 09.00 vid Parkeringen Granskogen.

Extra information