Fyrväpplingen har meddelat oss att dom har problem med Södersjön som vi har bokat.

Vi får i stället tillgång till Holmsjön, söndagen den 30e September. Alltså en dag senare, och en ny sjö.

Holmsjön är en större sjö med fler båtar.

http://fyrvapplingen.se/holmsjon-hyrsjo/

Extra information