Resultat:

1. Mikko Paso                   1577g

2. Leena Wahlberg             1462g

3. Bert Åkerblom                1320g

4. Rolf Wahlberg                  829g

Extra information