Klubben har fortfarande ingen valberedning och därmed ingen styrelse för nästa år!

Mötet samlade endast 12 deltagare. Diskussionen var emellertid konstruktiv och olika möjligheter att säkerställa klubbens fortlevnad diskuterades. Det har t.ex. tidigare i klubbens historia funnits interims-styrelser. Mötet kom överens om att kalla till ett uppföljningsmöte senare i september. Vidare kom mötet överens om att undersöka hur nuvarande styrelsemedlemmar ställer sig till en fortsättning i styrelsen vid en minskad verksamhet, t.ex. färre tävlingar, utflykter och andra aktiviteter.

Kallelse till ett uppföljningsmöte kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte, som inträffar nästa vecka.

Mvh
Tor

Extra information